-35%

Crystal Infused Bamboo Water Bottle

1,298.00

SKU: N/A
Availability: In Stock
Share:

Ang kapasidad ng bamboo water bottle na ito ay 500ml at hindi ka na maghahanap ng lalagyan dahil may kasama na itong bag. Ang takip naman ng produkto na ito ay isang bamboo screw lid. Higit sa lahat naglalaman ito ng 100% natural crystals! Isinasabuhay ng aming infused bamboo water bottle ang isang magandang pamumuhay – malusog, maganda, payapa, at positibo.

 • AMETHYST – Nagdadala ang bato na ito ng isang napakasagradong enerhiya na makakatulong upang pakalmahin ang sarili. Ito rin ay isang panangga laban sa mga hindi kanais-nais.
 • AVENTURINE – Itong kulay berdeng bato na ito ay isa sa pinakamaswerte at bukod dito, nagbibigay ito ng mga opportunidad sa buhay nang nag mamay-ari. Nagtataguyod din ito ng balanse sa buhay.
 • CITRINE – Ang bato na ito ay naghahatak ng kasaganahan, swerte, at yaman sa buhay ng isang tao. Nagbibigay din ito ng kaligayahan at sigasig. Ito rin ay nagpoprotekta laban sa mga negatibo.
 • CLEAR QUARTZ – Tinataguyod ng bato na ito ang pagiging malusog sa buhay dahil ito ang pangunahing abilidad nito. Ito rin ay nag bibigay ng isang purong enerhiya na magbibigay ng positibong pananaw sa buhay. Ang clear quartz ay nagpoprotekto sa nag mamay-ari laban sa mga negatibo. Sulit na sulit sa pang-araw-araw!
 • GREEN FLOURITE – Tinataguyod ng bato na ito ang pagiging malusog sa buhay dahil ito ang pangunahing abilidad nito. Ito rin ay nag bibigay ng isang purong enerhiya na magbibigay ng positibong pananaw sa buhay. Ang clear quartz ay nagpoprotekto sa nag mamay-ari laban sa mga negatibo. Sulit na sulit sa pang-araw-araw!
 • LAPIS LAZULI – Ito ay may koneksyon sa enerhiya ng langit at lupa, nagsisilbi itong panangga laban sa mga negatibong enerhiya ng mundo. Itong crystal na ito rin ay may kakayahang puriin ang mga enerhiya na papasok sa buhay nang nag mamay-ari.
 • OBSIDIAN – Ang obsidian ay may kakayahan na gumawa ng isang kalasag upang harangan ang mga negatibong enerhiya na bibinigay ng hamon ng buhay. Nakakatulong ang bato na ito upang maging positibo ang sarili sa ano mang hirap ng buhay. Hindi ka na matatakot pang tahakin ang iyong buhay!
 • RAINBOW FLOURITE – Isa sa benepisyo ng bato na ito ay, nagpapatibay ito ng memorya na kung saan nakakatulong sa pang-araw-araw ng isang tao. Idagdag pa rito na ito ay nagpapagaling sa mga karamdaman na nadadama ng isang tao.
 • ROSE QUARTZ – Ang bato na to ay may koneksyon sa puso kaya’t gaganda ang daloy ng dugo. Kayang gawing positibo ang mga negatibong enerhiya ang batong ito. Napakaperpektong pangregalo sa mga mahal sa buhay.
 • TIGER’S EYE – Nakakatulong ang bato na ito upang labanan ang takot na nadadama nang nag mamay-ari. Higit pa roon, ang tiger’s eye ay nagdudulot ng swerte sa buhay.

 

 • Capacity: 500 ml.
 • Material: 100% Natural Crystal Stone
 • FREE Neoprene Black Carry Bag
Clear

Crystal Stone

AMETHYST, AVENTURINE, CITRINE, CLEAR QUARTZ, GREEN FLOURITE, LAPIS LAZULI, OBSIDIAN, RAINBOW FLOURITE, ROSE QUARTZ, TIGER'S EYE

There are no reviews yet.

Be the first to review “Crystal Infused Bamboo Water Bottle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *