-53%

Beginners’ Stone and Crystal Kit

698.00

Availability: In Stock
Share:

Itong “Beginners” Set ay may laman na mga krystal na mahahalaga at maganda para sa isang koleksyon. Napili ito dahil sa dala nilang ganda, enerhiya, at kasikatan. Bawat bato ay kumakatawan sa mga mahahalagang aspeto ng crystal world. Pakadama mo ang enerhiya na binibigay nila at damhin ang may magandang dulot sa iyo. Ito ay ang perpektong paraan para malaman mo ang kakayahan ng mga krystal. Bawal piraso ay pinili sa kanilang sukat at kalidad. Sa isang set nito mayroong, lapiz lazuli, howlite, rose quartz, tiger’s eye, yellow jade, aventurine, clear quartz, sodalite, amethyst at obsidian. Nakalagay ang mga ito sa isang plastic container na madali lamang madala-dala. Mainam na regalo para sa magandang presyo!

  • Material: 10 assorted natural stones (1)lapiz lazuli, (1)howlite, (1)rose quartz, (1)tiger’s eye, (1)yellow jade, (1)aventurine, (1)clear quartz, (1)sodalite, (1)amethyst at (1)obsidian
  • Container size: 13 x 7 cm

There are no reviews yet.

Be the first to review “Beginners’ Stone and Crystal Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *